Disclaimer

Disclaimer

Stichting SGNN waarborgt uw privacy. Alleen medewerkers van Stichting SGNN die betrokken zijn bij de behandeling en de administratieve afhandeling daarvan, mogen die gegevens inzien zolang dat nodig is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden. Medewerkers van stichting SGNN dienen vertrouwelijk met deze informatie om te gaan, aangezien zij gebonden zijn aan hun zwijgplicht (beroepsgeheim). Ze mogen zonder uw toestemming geen informatie over u aan anderen doorgeven.

Stichting SGNN is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan om de informatie actueel en juist weer te geven. Komt u toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan willen wij dat graag weten. Stichting SGNN behoudt zich het recht om de inhoud op de website www.soapolinoord.nl te wijzigen.

Op de pagina’s staan ook links naar instellingen en organisaties. Stichting SGNN is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites. Stichting SGNN garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Stichting SGNN kan geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.