Privacy

Privacy- en cookieverklaring soapolinoord.nl

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 26 maart 2021

Jouw privacy is voor Soapolinoord.nl van stichting SGNN van groot belang. Je gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacy- en cookieverklaring leggen we uit wat we doen met informatie die we over jou te weten komen door gebruik te maken van onze website. Wanneer onze website wijzigt, zorgen wij dat onze privacy- en cookieverklaring ook aangepast wordt. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Privacybeleid
Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij je persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van je persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om je persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Je rechten respecteren, zoals het recht op toegang, correctie of verwijdering van je bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens
Door gebruik te maken van onze diensten, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van jou. Per onderwerp wordt aangegeven welke persoonsgegevens wij van je verkrijgen en voor hoe lang wij deze persoonsgegevens bewaren, met welk doel dit gebeurt en op basis van welke grondslag. Indien je vragen hebt of wilt weten wat we precies van je bijhouden, neem dan contact op met ons via de gegevens onderaan deze verklaring.

Testadvies
Op onze website heb je de mogelijkheid om een risicotest te doen voor een betrouwbaar advies over wat en wanneer je moet testen. De gegevens die we hiervoor gebruiken worden niet bewaard.

Test bestellen
Wanneer uit de risicotest blijkt dat wij jou adviseren om een soa-test te doen, kan je deze op onze website bestellen.

Hiervoor gebruiken wij jouw:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht (optioneel)
 • Telefoonnummer
 • Emailadres

Bij toesturen pakketje extra informatie nodig:

 • Straat
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Land (is automatisch ingevuld op Nederland)
 • Betalingsgegevens

Betaling en keuze voor laboratoriumkosten middels verzekering extra informatie nodig:

 • BSN
 • Verzekeringsmaatschappij
 • Verzekeringsnummer

Dit doen wij om de overeenkomst die wij met jou aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze gegevens overeenkomstig de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) gedurende 20 jaar.

Anonimiteit
Het heeft de voorkeur om je echte naam en geboortedatum te gebruiken. Wanneer je dit niet wilt, kun je onder een zelfbedachte naam bestellen. Zorg dat je deze naam en geboortedatum goed onthoudt. De testen kan je afhalen (en evt. contant betalen) op onze locatie in Groningen.

Onze hulpverlening
Indien je gebruik maakt van onze hulpverlening worden de gegevens vastgelegd in je medisch dossier vanaf het moment van aanmelding.

Hiervoor gebruiken wij jouw:

 • NAW-gegevens;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum- en plaats;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Medische gegevens;

Dit doen wij om de overeenkomst die wij met jou aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze gegevens overeenkomstig de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) gedurende 20 jaar.

Contact

Heb je vragen of wil je meer informatie over Soapolinoord.nl, dan kun je telefonisch contact met ons opnemen of via de mail of via het contactformulier.

Hiervoor gebruiken wij jouw:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Inhoud e-mail/ contactformulier;
 • Tijdens het telefoongesprek besproken informatie;

Dit doen wij om jouw verzoek om contact met je op te nemen netjes af te kunnen handelen en de overeenkomst hiertoe met jou uit te voeren. Wij bewaren deze informatie, totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie.

Wij bewaren deze gegevens overeenkomstig de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) gedurende 20 jaar indien de gegevens worden vastgelegd in je medisch dossier.

Solliciteren
Heb je gereageerd op één van onze vacatures of heb je een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij persoonsgegevens van jou om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst. Hiervoor verwerken wij jouw sollicitatiegegevens.

Jouw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 6 weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met je kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we u op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen we – met jouw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. Je kunt je toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien je bij ons komt werken, bewaren wij jouw sollicitatiegegevens in je personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is en ten aanzien van de sollicitatiegegevens tot maximaal 2 jaar na indiensttreding.

Een social media- en internet-onderzoek kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Dit is noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat bij het aannemen van nieuw personeel ons imago in stand blijft, wij doen dit dan ook op basis van ons gerechtvaardigde belang. Wij zoeken hiervoor op jouw naam op Google, en jouw eventuele profiel op diverse social media. Dit uiteraard voor zover deze profielen openbaar zijn; wij zullen je niet vragen om ons toegang te verlenen tot een afgeschermde social media-pagina of een connectie met ons te maken. De resultaten van het onderzoek worden met jou besproken. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kun je dit per e-mail aangeven op het moment dat je solliciteert.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan andere bedrijven of instellingen verstrekken, omdat:

 • Wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • Dat nodig is om de overeenkomst met je uit te voeren;
 • Je hier toestemming voor geeft;
 • Wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • Wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

We werken met bepaalde bedrijven samen, dit zijn:

 • Onze cookie-dienstverleners;
 • Onze hostingpartij; Itworxx
 • Providi
 • Medische laboratoria Dr. Stein & collegae
 • Mollie

Om die dienstverlening te verlenen kunnen wij jouw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wij doen dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat we een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens. Of dat de partij aan wie we de persoonsgegevens verstrekken Privacy Shield gecertificeerd is.

Wij geven jouw persoonsgegevens nooit door voor commerciële doeleinden.

Cookies
Op onze website gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van jou:

– IP-adres
– Cookie-ID
– Website- en klikgedrag
– Refferer-URL

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies.

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de cookies die wij gebruiken.

overzicht van cookies

Cookie; Entiteit; waarborgenSoortDoelBewaartermijn
Google Tag Manager

Google LLC, Amerika

Privacyshield

Privacyverklaring
FunctioneelCookies van Google Tag Manager maken het mogelijk om scripts van andere cookies in te laden. Google Tag Manager is puur functioneel en wordt niet gebruikt voor het verzamelen van persoonsgegevens.Sessie
Google Analytics

Google LLC, Amerika

PrivacyShield

Privacyverklaring
AnalytischDeze cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. We hebben deze cookies privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat we:
• een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;
• Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven;
• verder geen gegevens delen met Google; en
• we geen gebruik maken van andere Google diensten in combinatie met analytics.
Maximaal 2 jaar
Google Dynamic Remarketing

Google LLC, Amerika

PrivacyShield

Privacyverklaring
MarketingDeze cookies worden geplaatst zodat wij relevante advertenties kunnen weergeven aan mensen die onze website al eerder hebben bezocht. Ze registreren klikgedrag en websitebezoeken.Maximaal 1 jaar
GA Audiences

Google LLC, Amerika

PrivacyShield

Privacyverklaring
MarketingCookies van GA Audiences worden gebruikt om websitebezoekers terug te laten keren gebaseerd op hun onlinewebsitegedrag. Dit betekent dat (o.a.) klikgedrag wordt geregistreerd met het doel om effectiviteit te meten en websitebezoekers gepersonaliseerde content te laten zien.Maximaal 6 maanden
Google Adwords Concersion

Google LLC, Amerika

PrivacyShield

Privacyverklaring
MarketingDeze cookies worden gebruikt om websitebezoekers terug te laten keren gebaseerd op hun onlinewebsitegedrag. Hiermee kunnen wij advertenties optimaliserenMaximaal 1 jaar

In- en uitschakelen van cookies
In jouw webbrowser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van jouw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van jouw browser.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Met dienstverleners die persoonsgegevens namens ons verwerken sluiten we overeenkomsten waarin wij hen verplichten om deze maatregelen ook te treffen. Persoonsgegevens worden opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie wordt afgeschermd.

Geheimhouding
Alleen medewerkers en hulpverleners van stichting SGNN die betrokken zijn bij je aanvraag mogen je gegevens inzien. Er worden (noch telefonisch, noch schriftelijk) gegevens verstrekt aan derden zonder je toestemming.

De hulpverleners van Stichting SGNN zijn gebonden aan hun medisch beroepsgeheim. Dit kan niet worden doorbroken, tenzij wij hiertoe gedwongen worden op grond van een wettelijke plicht of indien er sprake is van een vorm van overmacht- noodtoestand, een zogeheten “conflict van plichten”. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ernstig gevaar dat dreigt voor jezelf of voor anderen en dat alleen kan worden doorbroken door derden in te schakelen, bijvoorbeeld justitie of politie.

Jouw rechten
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van je verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van je verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht om jouw toestemming in te trekken: je kunt jouw toestemming altijd eenvoudig intrekken.
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken om jouw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van je verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van je verwerken.

Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Afhankelijk van de informatie die we van je hebben, kunnen wij je vragen om dit te doen door het tonen van een geldig legitimatiebewijs.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen. Richt jouw klacht schriftelijk aan:

Directie Stichting SGNN
Radesingel 11
9711 ED Groningen

De directie zal jouw klacht in behandeling nemen.

Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de onafhankelijke klachtencommissie. Stichting SGNN is aangesloten bij de klachtencommissie van de GGD Groningen, Antwoordnummer 374, 9700 WB Groningen.

Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je krijgt altijd een reactie op je schrijven.

Wetenschappelijk onderzoek
Ten behoeve van wettelijk verplichte landelijke registratie, kwaliteitsbevordering en onderwijs, kunnen wij gebruik maken van geanonimiseerde cliëntgegevens. Onze hulpverleners dragen er zorg voor dat herleiding van de gegevens tot natuurlijke personen redelijkerwijs wordt voorkomen (artikel 458 WGBO). Deze onderzoeken dienen een algemeen belang en kunnen zonder cliëntgegevens niet uitgevoerd worden. Indien we deelnemen aan een wetenschappelijk onderzoek, zal altijd eerst jouw toestemming worden gevraagd. Deelname is geheel vrijwillig.

Contactgegevens
Stichting SGNN – Soapolinoord.nl
Radesingel 11
9711 ED Groningen

KvK: 01141113

E-mail: administratie@csgnn.nl
Telefoonnummer: 050-3132250eo.